CARNÉ SOCIOS E COLABORADORES

Carné de socio
Os socios/as do ANPA terán un carné  de socio que lles dará dereito a diversos descontos en diversas tendas que iremos publicando  xunto cos descontos ofrecidos.
O carné de socios/as do ANPA Divino Maestro de Lugo  será de uso exclusivo para pais/nais/titores que sexan socios desta asociación, o que supón que deberá ser empregado xunto co DNI para a correcta identificación do usuario.
Este carné será válido durante o curso escolar para o que foi expedido.

DESCONTOS PARA SOCIOS:


No hay comentarios:

Publicar un comentario